Tilby kommunale rammeavtaler

TolkePlan gør det enklere å få rammeavtaler

TolkePlan lever fullt opptil kravene som vi har kjennskap til, at norske kommuner og offentlige virksomheter stiller til et nettbasert bestillingssystem i forbindelse med rammeavtaler. Lær om de viktigste kravene du ellers skal oppfylle for å bli klar til å tilby rammeavtaler.

Kommunale leveringskrav til tolker

Her gjennomgår vi de viktigste kravene og ønskene som du bør leve opptil for å tilby kommunale og offentlige virksomheters rammeavtaler.

Nettbasert bestillingssystem

Det kreves et brukervennlig, nettbasert bestillingssystem som skal gjøre det mulig for rekvirenten (tolkebyrå, privatperson eller kommune) å registrere opplysninger når rekvirenten skal bestille tolk.

Tillegg og fjerning av felt

I det nettbasert bestillingssystemet bør det være mulig for oppgavetilbyder å legge til og fjerne informasjonsfelt.

Obligatoriske felt

I det nettbaserte bestillingssystemet bør det være mulig for oppgavetilbyder å velge hvilke felt som skal være obligatoriske.

Endre forespørgsler

Bestillingssystemet skal kunne tyde rekvirentens forespørsel, og samtidig skal det være mulig å foreta endringer i denne.

Avbestilling av oppgaver

Det skal være mulig å avbestille oppgaver som er knyttet til bestilling i leverandørens nett-baserte bestillingssystem.

Bekreftelse av bestilling

Bestillingssystemet skal gjerne kunne bekrefte at oppgaven er bestilt.

Adgang for alle bestillere

Samtlige bestillere bør ha tilgang til aktuelle oppdrag/informasjon.

Rules about booking

TolkePlan meets the requirements on how the customers should be able to make their orders. 

Online booking

Making and receiving orders must as a rule go through the online booking system. A demand for the booking system is that it has to run smoothly no later than 6 weeks after the system has been implemented with the customer.

Accesible 24/7

A customer can submit their orders through the online booking system. However, booking by telephone or e-mail also occurs. In this situation you have to be able to meet the customers demands around the clock.

Krav til opddragsskjema til tolk og bestillingsbekræftelse:

Oppdragsskjema til tolken om tolkeoppdrag bør minimum inneholder følgende:

  • Oppdragsnummer
  • Oppdragstype: Fremmøte eller telefon og planlagt eller akutt
  • Dato for oppdraget
  • Klokkeslett
  • Oppmøtested – Oppmøteadresse (Utheves slik at det ikke er tvil om oppmøtested)
  • Beregnet tolketid
  • Bestillende avdeling med ansvarsnr.
  • Navn på bestiller med telefonnr.
  • Bestillingstidspunkt
  • Språk
  • Navn på tolk
  • Kjønn på tolk
  • Tolkens ID-nr
  • Tolkens nivå (1-5)
  • Kvittering for utført oppdrag med anvendt tolketid: Fra kl. - til kl. og antall timer/minutter
  • Underskrift oppdragsgiver
  • Underskrift tolk

Leverandørens bekreftelse av tolkeoppdrag bør minimum inneholde følgende:

  • Oppdragsnummer
  • Oppdragstype: Fremmøte eller telefon og planlagt eller akutt
  • Dato for oppdraget
  • Klokkeslett
  • Oppmøtested – Oppmøteadresse (Utheves slik at det ikke er tvil om oppmøtested)
  • Beregnet tolketid
  • Bestillende avdeling med ansvarsnr.
  • Navn på bestiller med telefonnr.
  • Bestillingstidspunkt
  • Språk
  • Navn på tolk
  • Kjønn på tolk
  • Tolkens ID-nr
  • Tolkens nivå (1-5)

Det er enkelt å komme i gang

TolkePlan lever fullt ut opp til alle regler om rammeavtaler innenfor tolketjenester. TolkePlan gjør det enkelt å bli klar til å tilby rammeavtaler. Kontakt oss i dag for å høre hvor enkelt det er å komme i gang.