Funktioner i TolkePlan

TolkePlan er et SaaS abonnement som hele tiden bliver udviklet med nye og bedre funktioner, uden det koster ekstra. TolkePlan kunder slipper for administrativ bøvl og fejl, så tiden kan bruges på at sikre fremmøde og nye forretninger.

Viser Oversigt i TolkePlan samt Tolke App med billede

Kundepotal

For at gøre samarbejdet med jeres kunder mere effektivt, og undgå misforståelser. Er der i TolkePlan en dedikeret kundeportal kun til dine kunder.

Play Video


Eget unikt login til dine kunder

Dine kunder kan oprette deres eget login i TolkePlans kundeportal som vil fremstå som jeres egen online booking med jeres logo.

Online Booking

I kundeportalen kan kunderne nemt bestille nye opgaver, aflyse eller flytte opgaver. 

Overblik over opgaver og historik

Jeres kunder kan altid se kommende og afsluttede opgaver i kundeportalen.

Én konaktperson til flere kunder

Hvis en kontaktperson er tilknyttet flere kunder, kan kontaktpersonen nemt skifte overblik mellem kunderne i kundeportalen.

Komplet overblik​

TolkePlan giver et komplet overblik over både opgaver, kunder og Tolke.

Play Video

Dashboard

Giver overblik over hvor mange opgaver der starter i dag og de sidste 14 dage. 

Overblikket over kunder der har oprette sig på kundeportalen og mangler at bliver gennemgået for at sikre alt er korrekt står i listen til venstre.

Listen i midten giver overblik over opgaver der er oprettet i kundeportalen der skal gennemgås inden opgaven kan løses.

Til højre vises der en liste over de opgaver hvor der mangler underskrifter fra enten tolken eller kunden for at dokumentation er 100% på plads. 

Alle opgaver ligger i kalenderen ​

Der ligger en kalender på alle tolke i kalender vinduet, her gives der overblik over opgaver på en tolk, et sprog, periode eller kalender type. Dette overblik er også tilgængeligt for den enkelte tolk i Appen så de altid har styr på hvornår deres næste opgave skal løses. 

Få styr på ferieperioder og fridage​

I kalenderen er det muligt at oprette forskellige kalender typer med forskellig farve. Det gør at vi man let kan overskue om en tolk har ferie, fri eller syg.

Kunderne har altid adgang til bookede aftaler

Kunderne kan altid adgang til kundeportalen hvor de kan se hvilke opgaver der er bestil samt hvor og hvornår de afholdes. Så forvirring og manglende fremøde undgås. 

Tolken har adgang til egen kalender​

For at sikre tolken møder op til den pågældende opgave har tolken altid adgang til Tolkeplan gennem en browser eller Appen. De kan selvfølgelig selv ligge tidsrum ind hvor de har ferie eller på andre måder ikke kan tage tolkeopgaver.

Optimal opgavestyrring

I TolkePlan er det nemt at styre dine opgaver, de fleste parametre vælges på en dropdown menu hvor opgavetypen og kunden vælges. Herefter kommer der automatisk en liste med de mulige priser alt efter opgavetype og prismatricerne.

Play Video


Tolkevælgeren

Når der er valgt sprog på opgaven kan tolkevælgeren åbnes. Her vises de tolke som har forudsætningen for at løse opgaven og der de kan sorteres efter mange parametre. Så vælges den tolk i gerne vil tilknytte opgaven, hvis tolken har en anden aftale i kalenderen på det tidsrum vises en rød advarselstrekant med udråbstegn.

Udbud til tolkene

I TolkePlan er der en udbudsfunktion hvor der kan vælges x antal tolke disse modtager så besked i deres app om et udbud og den der først acceptere opgaven får den.

Log på opgaven

I bunden af opgaven kan i altid følge med i hvem der er sendt e-mails, sms eller hvem der har deltaget i videomøder. Det giver et godt indblik i hvad der skal gøres på sagen.

Rekvisition

Til hver opgave laves der en rekvisition som oplyser om grundlæggende ting på opgaven, denne skal både tolk og kunde skriveunder på så er dokumentation 100% på plads.

Vedhæft dokumenter og skrive interne/eksterne noter på opgaven.

Til hver opgave kan der vedhæftes dokumenter, dette kan gøres i både kundeportalen eller når en opgave oprettes af en administrator, det er bare træk filen og slip.

Administratoren kan også skrive noter på opgaven som er enten interne, så det kun er administratorer der kan se den, eller eksterne så kan kunder og tolke også se noten.

Integreret Videoløsning

Der er integreret en videoløsning til TolkePlan der gør det nemt at afholde videomøde uden forvirring om hvilken platform der skal bruge til denne tolkning. 

Play Video


Video har aldrig været nemmere!

Videoløsningen i TolkePlan er uden opsætning, der trykkes bare på det tilsendte link og klienten bliver dirigeret frem til på login siden, hvor der indtastes Navn og logges på. Nemmere bliver det simpelt hen ikke!

Videotolkning direkte gennem TolkePlan​

Når der vælges en opgave med Videotolkning til en opgave kommer der et felt hvor tolken automatisk tilføjes og ved ét tryk kan en kontaktperson for kunden tilføjes. Øvrige deltagere indtastes med mail og så modtager de en indkaldelse via deres mail.

App til dine tolke​

En dedikeret App til jeres selskab med jeres Navn og logo som er tilknyttet jeres domæne. Appen er udviklet til tolke så de altid har overblik over opgaver, mødested og opgavedetaljer. Med TolkePlan appen er det nemt at være tolk på farten.

Play Video

App til til det hele

Med TolkePlan får dine tolke en app, der indeholder alt det, de har brug for:
– Kalender med opgavedetaljer og mødesteder

– Integration til Google maps så tolken altid kan finde vej ved fremmøde.

– Ubudsfunktion med push-besked så tolke nemt kan acceptere en opgave der er i udbud på tolkes sporg.

– Lønsedler kan ses i Appen

– Stamdata kan ændres i appen så som adresse og telefon nr.

– ID kort som fortæller hvem tolken er og hvem han arbejder for.

– Appen kan downloades både fra Play store og Appel store til henholdsvis Android og Iphone.

 

Opgave typer og prismatricer

Vi at jeres forretning er unik og i har helt specielle krav til forskellige opgave typer i forbindelse med tolkning. Derfor er der i TolkePlan lavet en avanceret løsning der kobler opgave typen sammen med unikke prismatricer som sikre at både faktura og aflønning af tolke bliver korrekt.

Play Video


Opgavetyper

Der oprettese fleksible opgavetyper i TolkePlan som i selv kan navngive. Disse opgavetyper deles så op i 4 hovedgrupperinger:

-Fremmøde, Video, Telefon eller Oversættelse

Har kan der så fleksibelt til-/fravælges mange forskellige parametre til opgavetypen alt efter hvordan i styre jeres opgaver.

Prismatricer

Hjertet i TolkePlan er prismatricerne som gør at der nemt at have mange forskellige opgavetyper med forskellige prissætninger. I TolkePlan er der 2 primære typer af prismatricer:

– Fast aflønning af tolk: Hvor takster og satser ligges direkte ind på tolken så tolken ved hvad der udbetales for hvad.

– Generelle prismatricer: Her ligges der en afregning ind på kunden og en anden på tolken så disse følges ad. Her er det aftalen der styre prissætning til både kunden og tolken.

Aflysningsårsager og afregning

TolkePlan har en funktion til at lave fleksible og individuelle aflysningsårsager, der afregner efter de parametre, som dine virksomhed finder relevante. Dette gælder både for kunden og tolken.

Tillæg for helligdage og aftenarbejde

I TolkePlan er det muligt at opsætte tillæg på prismatricerne således at systemet selv regner ude hvornår tillæg træder i kraft og indregner et tillæg for kunden og tolken. Hvis der ligges helligdage ind vil disse automatisk tages med i betragtningen når pris og løn udregnes.

Intergration

TolkePlan har på Kundeportalen et dedikeret API som gør at der relative nemt kan integreres til andre systemer. Herudover har TolkePlan også standard integrationer.

Play Video


Fakturering med Economic

TolkePlan er som standard integreret med E-conomic.

Det betyder at du kan oprette kunder i e-conomics og hive dem ind i Tolkeplan eller oprette nye kunder fra TolkePlan.

Faktura kan oprettes i e-conomics ved et tryk på en knap for de valgte kunder i TolkePlan med den rigtige betaler.

Løn uden hovedpine med Danløn

TolkePlan laver hurtigt og nemt en fil med løn som kan indlæses direkte i Danløn.

Kundeportal

Kundepotal

For at gøre samarbejdet med jeres kunder mere effektivt, og undgå misforståelser. Er der i TolkePlan en dedikeret kundeportal kun til dine kunder.

Play Video


Eget unikt login til dine kunder

Dine kunder kan oprette deres eget login i TolkePlans kundeportal som vil fremstå som jeres egen online booking med jeres logo.

Online Booking

I kundeportalen kan kunderne nemt bestille nye opgaver, aflyse eller flytte opgaver. 

Overblik over opgaver og historik

Jeres kunder kan altid se kommende og afsluttede opgaver i kundeportalen.

Én konaktperson til flere kunder

Hvis en kontaktperson er tilknyttet flere kunder, kan kontaktpersonen nemt skifte overblik mellem kunderne i kundeportalen.

E-mail system

Optimal opgavestyrring

I TolkePlan er det nemt at styre dine opgaver, de fleste parametre vælges på en dropdown menu hvor opgavetypen og kunden vælges. Herefter kommer der automatisk en liste med de mulige priser alt efter opgavetype og prismatricerne.

Play Video


Tolkevælgeren

Når der er valgt sprog på opgaven kan tolkevælgeren åbnes. Her vises de tolke som har forudsætningen for at løse opgaven og der de kan sorteres efter mange parametre. Så vælges den tolk i gerne vil tilknytte opgaven, hvis tolken har en anden aftale i kalenderen på det tidsrum vises en rød advarselstrekant med udråbstegn.

Udbud til tolkene

I TolkePlan er der en udbudsfunktion hvor der kan vælges x antal tolke disse modtager så besked i deres app om et udbud og den der først acceptere opgaven får den.

Log på opgaven

I bunden af opgaven kan i altid følge med i hvem der er sendt e-mails, sms eller hvem der har deltaget i videomøder. Det giver et godt indblik i hvad der skal gøres på sagen.

Rekvisition

Til hver opgave laves der en rekvisition som oplyser om grundlæggende ting på opgaven, denne skal både tolk og kunde skriveunder på så er dokumentation 100% på plads.

Vedhæft dokumenter og skrive interne/eksterne noter på opgaven.

Til hver opgave kan der vedhæftes dokumenter, dette kan gøres i både kundeportalen eller når en opgave oprettes af en administrator, det er bare træk filen og slip.

Administratoren kan også skrive noter på opgaven som er enten interne, så det kun er administratorer der kan se den, eller eksterne så kan kunder og tolke også se noten.

Videotolkning

Integreret Videoløsning

Der er integreret en videoløsning til TolkePlan der gør det nemt at afholde videomøde uden forvirring om hvilken platform der skal bruge til denne tolkning. 

Play Video


Video har aldrig været nemmere!

Videoløsningen i TolkePlan er uden opsætning, der trykkes bare på det tilsendte link og klienten bliver dirigeret frem til på login siden, hvor der indtastes Navn og logges på. Nemmere bliver det simpelt hen ikke!

Videotolkning direkte gennem TolkePlan​

Når der vælges en opgave med Videotolkning til en opgave kommer der et felt hvor tolken automatisk tilføjes og ved ét tryk kan en kontaktperson for kunden tilføjes. Øvrige deltagere indtastes med mail og så modtager de en indkaldelse via deres mail.

App til tolke

App til dine tolke​

En dedikeret App til jeres selskab med jeres Navn og logo som er tilknyttet jeres domæne. Appen er udviklet til tolke så de altid har overblik over opgaver, mødested og opgavedetaljer. Med TolkePlan appen er det nemt at være tolk på farten.

Play Video

App til til det hele

Med TolkePlan får dine tolke en app, der indeholder alt det, de har brug for:
– Kalender med opgavedetaljer og mødesteder

– Integration til Google maps så tolken altid kan finde vej ved fremmøde.

– Ubudsfunktion med push-besked så tolke nemt kan acceptere en opgave der er i udbud på tolkes sporg.

– Lønsedler kan ses i Appen

– Stamdata kan ændres i appen så som adresse og telefon nr.

– ID kort som fortæller hvem tolken er og hvem han arbejder for.

– Appen kan downloades både fra Play store og Appel store til henholdsvis Android og Iphone.

 

Skift sprog

Opgave typer og prismatricer

Vi at jeres forretning er unik og i har helt specielle krav til forskellige opgave typer i forbindelse med tolkning. Derfor er der i TolkePlan lavet en avanceret løsning der kobler opgave typen sammen med unikke prismatricer som sikre at både faktura og aflønning af tolke bliver korrekt.

Play Video


Opgavetyper

Der oprettese fleksible opgavetyper i TolkePlan som i selv kan navngive. Disse opgavetyper deles så op i 4 hovedgrupperinger:

-Fremmøde, Video, Telefon eller Oversættelse

Har kan der så fleksibelt til-/fravælges mange forskellige parametre til opgavetypen alt efter hvordan i styre jeres opgaver.

Prismatricer

Hjertet i TolkePlan er prismatricerne som gør at der nemt at have mange forskellige opgavetyper med forskellige prissætninger. I TolkePlan er der 2 primære typer af prismatricer:

– Fast aflønning af tolk: Hvor takster og satser ligges direkte ind på tolken så tolken ved hvad der udbetales for hvad.

– Generelle prismatricer: Her ligges der en afregning ind på kunden og en anden på tolken så disse følges ad. Her er det aftalen der styre prissætning til både kunden og tolken.

Aflysningsårsager og afregning

TolkePlan har en funktion til at lave fleksible og individuelle aflysningsårsager, der afregner efter de parametre, som dine virksomhed finder relevante. Dette gælder både for kunden og tolken.

Tillæg for helligdage og aftenarbejde

I TolkePlan er det muligt at opsætte tillæg på prismatricerne således at systemet selv regner ude hvornår tillæg træder i kraft og indregner et tillæg for kunden og tolken. Hvis der ligges helligdage ind vil disse automatisk tages med i betragtningen når pris og løn udregnes.

Online booking

Kundepotal

For at gøre samarbejdet med jeres kunder mere effektivt, og undgå misforståelser. Er der i TolkePlan en dedikeret kundeportal kun til dine kunder.

Play Video


Eget unikt login til dine kunder

Dine kunder kan oprette deres eget login i TolkePlans kundeportal som vil fremstå som jeres egen online booking med jeres logo.

Online Booking

I kundeportalen kan kunderne nemt bestille nye opgaver, aflyse eller flytte opgaver. 

Overblik over opgaver og historik

Jeres kunder kan altid se kommende og afsluttede opgaver i kundeportalen.

Én konaktperson til flere kunder

Hvis en kontaktperson er tilknyttet flere kunder, kan kontaktpersonen nemt skifte overblik mellem kunderne i kundeportalen.

Intergration

Intergration

TolkePlan har på Kundeportalen et dedikeret API som gør at der relative nemt kan integreres til andre systemer. Herudover har TolkePlan også standard integrationer.

Play Video


Fakturering med Economic

TolkePlan er som standard integreret med E-conomic.

Det betyder at du kan oprette kunder i e-conomics og hive dem ind i Tolkeplan eller oprette nye kunder fra TolkePlan.

Faktura kan oprettes i e-conomics ved et tryk på en knap for de valgte kunder i TolkePlan med den rigtige betaler.

Løn uden hovedpine med Danløn

TolkePlan laver hurtigt og nemt en fil med løn som kan indlæses direkte i Danløn.